Google+ Followers

Khamis, 30 Oktober 2014

SOALAN  1:
Slogan “Membaca Jambatan Ilmu” menunjukkan bahawa untuk menjadikan aktiviti membaca mendatangkan pelbagai faedah kepada seseorang. Huraikan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan membaca sebagai amalan hidup.

1. sentiasa mengunjungi perpustakaan / gudang ilmu sama ada di sekolah
    atau di perpustakaan awam
-   Pada  tahun 2009,  Perpustakaan Negara Malaysia  mengumumkan bahawa      purata  membaca   setiap  rakyat  Malaysia  hanyalah  dua buah  buku 
    setahun . 

2. menyertai aktiviti-aktiviti membaca
-   Pada  tahun  2002,  Kementerian  Pendidikan  dan  Pelajaran  Malaysia   
   telah melancarkan Program  Nadi  Ilmu Amalan  Membaca  (NILAM)          
   di setiap  sekolah. 

3. rajin mengunjungi pameran buku atau ekspo
 -   Bulan Julai diisytiharkan sebagai bulan membaca peringkat kebangsaan 
-         Mengunjungi pameran buku antarabangsa di Pusat Dagangan Dunia Putra
     Kuala Lumpur   (PWTC)

4. menyediakan peruntukan untuk  membeli  bahan  bacaan  pada  setiap  bulan .
- Erasmus Mundus, seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata, ‘‘When I
  have money,  I buy  books. If any is left, I buy food.’’. Maknanya, Erasmus 
  melebih  mengutamakan  buku,    sedangkan  kepentingan  makanandatang 
  kemudian. 

5. berdamping dengan rakan yang membudayakan amalan membaca / mencontohi sikap idola yang suka membaca
- mencontohi sikap pembacaan Tun Dr. Mahathir yang pernah dinobatkan
   sebagai Ikon  Membaca   Kebangsaan.SOALAN  2:

Kelulusan
 akademik sematamata tidak lagi menjadi faktor penentu kejayaan  seseorang pelajar  setelah  mereka meninggalkan  institusi  pendidikan  formal. Berikan pandangan anda tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh seeorang  pelajar sebagai pelengkap untuk memasuki alam pekerjaan.
 
1. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dijalankan  oleh  Institut  Penyelidikan  
   Pembangunan Belia   Malaysia,  dalam  kalangan 1,936  orang  generasi  
    muda   berumur   15  hingga  26  tahun  menunjukkan  58%  menyatakan  
    mereka  mahir  menggunakan  internet.

2. kemahiran berkomunikasi
 -  Kajian  menunjukkan  sekitar  80%  waktu  jaga  seseorang  individu 
    digunakan  berkomunikasi  dengan  pelbagai caradan  pendekatan.

3. kemahiran  berfikir  secara  kreatif dan  kritis

 -  Kemahiran  berfikir  telah  mula  diberi  perhatian istimewa  oleh  tamadun  
    manusia  sejak  zaman  Socrates, 2500  tahun dahulu  yang  juga  dikenali   
     sebagai  pemikiran  kritis  yang  merangkumi   pemikiran  kreatif.

4. kemahiran kerja berpasukan

5. kemahiran kepimpinan

Terima kasih Cikgu Analysa.


Tiada ulasan: