Google+ Followers

Isnin, 12 Mac 2012

Sajak Arkitek Kota dan Bangkitah

Kepada anak-anak didik di tingkatan 5PA, sila baca nota sajak di bawah dan jawab soalan kefahaman.

Arkitek Kota (SN Muhammad Hj Salleh)

Maksud:

Rangkap 1

Kawasan kota sepatutnya dibangunkan oleh golongan yang benar-benar bertanggungjawab. Mereka merupakan golongan yang arif dan banyak pengetahuan tentang selok belok dan keadaan serta keperluan semasa kota yang hendak dibangunkan.

Rangkap 2

Hal ini demikian kerana, mereka merupakan penghuni yang mendiaminya. Banyak kajian dibuat dan mengambil kira pandangan dan kepentingan pelbagai pihak yang menghuni kota tersebut.

Rangkap 3

Perancang kota juga seharusnya seorang yang mencintai alam sekitar. Kehidupan flora dan fauna perlu dipelihara. Keindahan alam semula jadi perlu dipertahankan malah perlu diperindah dengan landskap yang mempesona.

Rangkap 4

Orang yang membina kota merupakan generasi muda yang bukan sahaja luas ilmu pengetahuannya malah sarat dengan idea-idea yang bernas.

Tema:

Keperluan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di kota.

Persoalan:

1. Persoalan keprihatinan penting dalam memahami sesuatu keadaan.Nilai ini penting supaya sesuatu

keadaan dapat difahami.

2. Persoalan pembangunan kota perlu dilihat daripada pelbagai aspek. Pembangunan kota perlu dilihat

menerusi pelbagai sudut.

3. Persoalan kepentingan menjaga alam sekitar.Alam sekitar perlu dijaga.

4. Persoalan generasi muda memiliki pelbagai idea bernas.Golongan ini mempunyai idea-idea baru yang bernas.

Bentuk:

1. Bentuk bebas

2. Jumlah rangkap - 4 rangkap

- Rangkap 1 - 7 baris ayat

- Rangkap 2 - 6 baris ayat

- Rangkap 3 - 5 baris ayat

- Rangkap 4 - 2 baris ayat

3. Rima akhir setiap rangkap

- Rangkap 1 – abacdea

- Rangkap 2 – aabcdd

- Rangkap 3 – abcad

- Rangkap 4 – ab

Nada:

Sinis

Gaya Bahasa:

1. Ayatnya pendek-pendek

Contohnya : perasaan musim

2. Diksi – mudah difahami.

Contohnya : pemerhati tasik

3. Aliterasi – perulangan konsonan’p’

Contohnya : perenung di perpustakaan

4. Asonansi – perulangan vokal ’i’

Contohnya : fiil langit dan sabar bumi

5. Kata ganda

Contohnya : berbagai-bagai

6. Metafora

Contohnya : jiwa laut,diam batu, perasaan musim

7. Perlambangan

Contohnya ; pengadil, pemancing, pengawas, pendekar

Nilai:

1. Nilai cintakan alam sekitar. Alam sekitar perlu disayangi.

2. Nilai bertoleransi. Nilai ini penting dalam menjalani kehidupan seharian.terutama di kota.

3. Nilai bertanggungjawab Bertanggungjawab menjaga keindahan alam sekitar. .

4. Nilai bijaksana dalam membuat keputusan Kebijaksanaan penting apabila membuat keputusan.

5. Nilai rasional dalam semua aspek.Kerasionalan penting dalam semua aspek.

Pengajaran:

1. Kita hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas semasa merancang pembangunan.

2. Kita hendaklah mengambil kira kepentingan rakyat ketika membangunkan negara..

3. Kita perlulah membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum membuat keputusan.

4. Kita hendaklah memikirkan bencana alam yang mungkin timbul akibat pembangunan kota..

5. Kita hendaklah menjadi perancang yang baik yang mempunyai pelbagai idea bernas dan alternatif.

Sumbangan :BPK, KPM

LATIHAN:

Berdasrkan sajak Arkitek Kota, sila jawab soalan-soalan berikut.

1. Apakah maksud rangkai kata , "harus sayangkan lagu burung"?

2. Nyatakan perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh seorang perancang bandar?

3. Pada pendapat anda, mengapakah seorang perancang bandar perlu mengutamakan alam sekitar?

4. Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak ini.

5. Huraikan tiga unsur pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.

6. Jelaskan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Gunakan rumus: P7I2HA2RS


Bangkitlah

(Rejab F.I)

Maksud:

Rangkap 1

Penyajak menyeru anak bangsanya agar sedar daripada terlena dibuai kelalaian. Negara sudah lama

merdeka dan semakin maju.

Rangkap 2

Negara kita semakin makmur dan bangsa-bangsa asing sibuk merebut kekayaan tanah air. Penyajak

tertanya-tanya mengapa anak bangsanya masih leka.

Rangkap 3

Penyajak menyeru anak bangsanya supaya bangkit dari lena agar mereka tidak menyesal. Kekayaan

hasil bumi negara semakin berkurangan dek pembangunan.

Rangkap 4

Penyajak berasa risau akan masa depan bangsanya yang mungkis terus ketinggalan dan hidup dalam

kesusahan. Beliau tidak mahu bangsanya berputih mata.

Rangkap 5

Jikalau bangsanya tidak mahu perkara itu berlaku, mereka perlu bangkit dan berusaha. Masih ada waktu

dan kesempatan mereka untuk maju dan mengejar arus pembangunan.

Tema:

Kesedaran anak bangsa perlu untuk bangkit daripada leka dalam mengejar arus pembangunan selepas

kemerdekaan. Mereka harus merebut kemakmuran negara agar tidak menyesal.

Persoalan:

1. Persoalan kepentingan mengejar arus pembangunan.Arus pembangunan perlu disedari dan diikuti oleh

anak-anak.

2. Persoalan kemajuan dan pembangunan negara tidak akan menunggu sesiapa yang leka.Kemajuan

dan pembangunan negara tidak akan menunggu sesiapapun.

3. Persoalan sumber bumi dan khazanah negara semakin berkurangan.Hal ini perlu disedari oleh semua

orang.

4. Persoalan masa depan anak bangsa yang masih leka. Kelekaan anak bangsa merunsingkan penyajak

tentang masa depan mereka.

Bentuk:

1. Bebas

2. Terdapat 5 rangkap

3. Rima akhir baris-baris ayat

· Rangkap 1 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya abcd.

· Rangkap 2 terdapat 4 baris ayat. Rimanya abbbc

· Rangkap 3 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya abccd

· Rangkap 4 terdapat 5 baris ayat. Rima akhirnya abcde

· Rangkap 5 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya abcd

Nada:

Patriotik

Gaya Bahasa:

1. Ayatnya pendek-pendek

Contohnya : bangkitlah

2. Diksi – mudah difahami dan puitis

Contohnya : Anak-anak yang sedang lena

3. Aliterasi – perulangan konsonan’n’

Contohnya : burung-burung berterbangan di udara

4. Asonansi – perulangan vokal ’a’

Contohnya: : Anak-anak yang sedang lena

5. Sinkope

Contohnya; kau

6. Perlambangan

Contohnya ; anak-anak, matahari, puncak gunung, madu bumi, perut belantara

7. Personifikasi

Contohnya : burung-burung belum menjamah awan.

Nilai:

1. Nilai kegigihan.. Kegigihan diperlukan untuk mengejar kekayaan..

2. Nilai kerjasama ..Semangat ini diperlukan untuk merebut peluang yang ada.

3. Nilai kerajinan. Kerajinan diperlukan untuk memajukan diri.

Pengajaran:

1. Kita tidak boleh leka walaupun telah merdeka.

2. Kita perlulah merebut peluang yang ada.

3. Kita perlulah bersaing dengan bangsa lain untuk maju.

4. Kita janganlah leka kerana kelekaan menyebabkan kita menderita dan terus dihimpit

kemiskinan.

LATIHAN:

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan sajak Bangkitlah.

1. Apakah maksud penyajak dengan, "Bangkitlah"?

2. Jelaskan gambaran suasana pagi seperti yang dinyatakan oleh penyajak dalam sajak ini.

3. Sekiranya anda berasal daripada keluarga yang miskin, terangkan tiga langkah untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih baik?

4. Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam sajak ini.

5. Jelaskan bentuk sajak ini. Gunakan rumus B2P2R (Badan Pencegah Rasuah)

Selamat mencuba dan selamat bercuti!!!

Tiada ulasan: