Google+ Followers

Sabtu, 11 Ogos 2012

Latihan Gurindam Tonggak Dua Belas


Latihan Gurindam Tonggak Dua Belas

1.  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai masa?
·        masa yang lepas tidak akan berulang lagi
·        agar kita tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan
·        dapat menyiapkan kerja kita dengan lebih sempurna

2.  Sekiranya anda merupakan seorang pemimpin, apakah ciri-ciri  
      kepimpinan yang anda harap dapat diteladani oleh rakyat bawahan?
·        bersikap amanah dalam menjalankan tugas
·        bertindak adil dalam mengambil sesuatu tindakan
·        cekap dalam menjalankan tugas

3.  Apakah nasihat penyair kepada mereka yang berbakat?
·        memberikan tunjuk ajar kepada orang lain
·        meningkatkan bakat yang ada supaya lebih maju
·        jangan bersikap sombong dengan bakat yang ada

4.  Berikan maksud rangkai kata 'baik buruk dijadikan sempadan'.
·         perkara yang elok atau tidak menyenangkan perlu dijadikan panduan hidup.

5.  Mengapakah bakat yang ada harus dikembangkan?
·        agar kebolehan diri dapat dikenal pasti
·        dapat menjadi haluan kepada kerjaya masa hadapan
·        untuk menunjukkan potensi diri agar dapat dinilai oleh orang lain

6.  Berikan pandangan anda tentang cara-cara untuk menjadi insan yang
     cemerlang.
·        melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
·        sentiasa berfikiran positif
·        bijak dalam mengambil sesuatu tindakan
·        menghayati dan patuh kepada ajaran agama

7.  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu bergembira semasa bekerja?
·        agar tidak mengalami tekanan perasaan atau stres
·        supaya waktu bekerja berlalu dengan cepat
·        dapat menghasilkan kerja yang berkualiti
·        suasana bekerja menjadi harmoni

8.  Mengapakah sikap berjimat cermat perlu ada pada seseorang pekerja?
·        mengelakkan berlakunya amalan membazir
·        barangan yang dibeli haruslah mengikut keperluan
·        wang yang dijimatkan dapat digunakan pada masa depan
·        dapat memaksimumkan keuntungan syarikat atau jabatan

9.  Berdasarkan gurindam tersebut, nyatakan tiga ciri penting untuk
     melahirkan pekerja cemerlang.
·        bijak menguruskan masa
·        gigih ketika menjalankan tugas yang diamanahkan
·        berseronok semasa bekerja

10.  Pada pendapat anda, apakah kesan buruk amalan suka menangguhkan
        kerja?
·        akan hilang kepercayaan orang ramai atau pelanggan
·        kerja tidak dapat disiapkan mengikut jadual
·        akan menimbulkan masalah kepada orang ramai

 11.  Apakah kebaikan nilai sabar dalam gurindam tersebut?
·        fikiran menjadi tenang
·        pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah
·        keputusan yang dibuat tidak mengikut perasaan
 

Gurindam Tonggak Dua Belasa dipetik daripada blog   http://blteng63.blogspot.com   Terima kasih.

Tiada ulasan: