Google+ Followers

Sabtu, 11 Ogos 2012

Latihan Seloka Si Luncai


Latihan Seloka Si Luncai

1.  Berikan maksud rangkai kata 'ada kuat tiada buat'.
·         memiliki kemampuan tetapi tidak mahu melakukan sesuatu

2.  Pada pandangan anda, mengapakah manusia perlu menghindari sikap negatif           
     dalam kehidupan mereka?
·         agar hidup mereka lebih sejahtera
·         mereka tidak mudah ditindas oleh orang lain
·         mereka dapat bersaing dalam dunia moden ini

3.  Nyatakan sikap-sikap negatif Si Luncai.
 ·         tidak menjaga rumah yang dimiliki dengan baik
·         tidak mendidik anak dengan betul
·         tidak mengusahakan tanah kebun yang dimilikinya

4.  Seloka ini mempunyai unsur jenaka melalui gambaran sikap negatif Si Luncai.  
      Nyatakan tiga tujuan unsur jenaka ini digunakan.
·          penyair mengharapkan masyarakat menjaga anak dengan baik
·          jika mempunyai kebun, hendaklah diusahakan dengan tanaman yang  sesuai
·          jika hendak belajar, hendaklah belajar betul-betul sehingga memperoleh     pengetahuan

5.  Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku jika ibu bapa tidak mendidik  
     anak-anak mereka dengan baik?
·         anak-anak akan bersikap tidak sopan
·         anak-anak akan gagal dalam hidup
·         anak-anak akan mudah terjebak dalam gejala sosial.

Seloka Si Luncai  dipetik daripada blog   http://blteng63.blogspot.com   Terima kasih.

Tiada ulasan: