Google+ Followers

Jumaat, 26 Oktober 2012

ASEAN - Usaha Menjadikan Kawasan Pelancongan Bertaraf Dunia


Industri pelancongan mampu menjana kemajuan ekonomi  sesebuah negara
di dunia.  Bincangkan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ASEAN untuk
 menjadikan negara serantau kawasan pelancongan bertaraf dunia.

1.Pengenalan
Industri pelancongan merupakan salah satu sektor yang memberi pulangan yang lumayan
 kepada pendapatan sesebuah negara.
a.       Menurut statistik Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 
(UNWTO). 
b.       Pada tahun 2010 seramai 940 juta  orang pelancong   bertebaran di seluruh dunia.
c.       Hasil pendapatan pada tahun 2010 ialah  US919  bilion.
d.      Prancis menjadi destinasi pertama tumpuan  pelancong

ASEAN mampu muncul sebagai kawasan pelancongan bertaraf dunia.

Faktor

i.       Kebudayaan yang unik
 ii.      Alam semula jadi yang eksotik
 iii.     Bangunan bersejarah
 iv.     Pendidikan bertaraf dunia
 v.        Perkhidmatan perubatan  bertaraf dunia
 vi.    Agropelancongan
 vii.    ASEAN  mempunyai fiil dan budaya hidup yang hampir sama.

ANTARA USAHA DAN KERJASAMA YANG BOLEH DILAKSANAKAN:

1. JALINAN KERJASAMA ANTARA SYARIKAT
     PENERBANGAN DAN PELANCONGAN ASEAN
a.  Mewujudkan perjanjian persefahaman.

b.  Syarikat penerbangan antara negara ASEAN 
     mewujudkan laluan  bersambung tanpa perlu
     pelancong dari luar ASEAN menempah sendiri  
     penerbangan mereka jika mahu melancong dari
     sebuah negara ASEAN ke negara ASEAN yang
     lain.

 c. Syarikat pelancongan mewujudkan kerjasama secara  kolaboratif.  

2. MEMPROMOSIKAN HASIL PRODUK PELANCONGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA 
DI NEGARA MASING-MASING
a.       Malaysia membantu negara-negara ASEAN yang  lain menjual produk pelancongan 
seperti batik dari Indonesia .

b.      Menyediakan maklumat tentang produk tersebut .

c.       Menggalakkan pelancong berkunjung sendiri ke negara Indonesia bagi mendapatkan
 pilihan yang lebih baik.

3. MEMANSUHKAN VISA LAWATAN ANTARA     ASEAN

a.       Rakyat di negara-negara ASEAN tidak perlu  mendapatkan visa lawatan apabila
 berkunjung ke  negara-negara ahli.

b.      Hanya menggunakan passport antarabangsa.

c.       Contoh: tiada pengunaan visa dan tempoh masa  bagi rakyat negara-negara ASEAN 
untuk melawat  Singapura dan rakyat Singapura pula tidak  dikenakan  cukai perjalanan apabila
 mahu ke luar dari negara mereka.

4. PENYERAGAMAN PENGGUNAAN PASPORT   ANTARABANGSA DI NEGARA-NEGARA ASEAN

a.       Kemasukan pelancong dari luar ASEAN hanya  menggunakan passport dan visa di negara 
pertama mereka masuk ke wilayah ASEAN.

 b.     Pelancong yang memasuki Malaysia sebagai  destinasi pertama, tidak perlu
 mendapatkan kebenaran masuk daripada pihak imigresen negara-negara ASEAN yang
 lain. Para pelancong bebas bergerak dan hanya melalui pemeriksaan  bagasi dan 
diri sahaja oleh pihak imigresen dan kastam setiap negara.

5. MEWARTAKAN  TAPAK-TAPAK WARISAN DUNIA  DI NEGARA-NEGARA ASEAN SEBAGAI
 TAPAK  WARISAN ASEAN YANG DIKONGSI BERSAMA- SAMA

a.       Lokasi-lokasi dan bangunan-bangunan serta tapak  geografi yang telah diisytuharkan oleh 
UNESCO sebagai tapak warisan dunia digazetkan sebagai Tapak Warisan ASEAN.

 b.     ANGKOR WAT di Viet Nam,  Bandaraya Melaka Bersejarah di Malaysia dan Candi 
Borobudur dijadikan aset milik bersama-sama negara ASEAN.

c.       Para pelancong dari luar ASEAN akan lebih mengenali ASEAN berbanding mengenali 
negara- negara ASEAN secara berasingan.

6. PUSAT PENDIDIKAN DAN PERUBATAN BERTARAF
    DUNIA

a.       Negara-negara ASEAN menaiktarafkan sistem pendidikan dan perubatan ke standard
 dunia  agar  menjadi pilihan rakyat antara negara ASEAN dan  dari luar ASEAN untuk 
belajar atau mendapat rawatan perubatan di sini.

 b.      Setiap negara ASEAN menetapkan tarif bayaran yang kompetitif dan mampu dibayar ,
 dengan cara ini, pelancong dari luar ASEAN akan  memilih  untuk mendapatkan perkhidmatan 
di sini terutama dari negara-negara dunia ketiga.

c.       Tenaga kerja yang bertaraf dunia boleh berkhidmat di mana-mana negara ASEAN yang 
menjadi pilihan mereka tanpa sekatan. 

 d.      Kesannya, di semua negara ASEAN ada pakar-pakar pendidikan dan perubatan yang 
berkualiti.
e.      Hal ini, menarik lebih ramai pengunjung dari luar ASEAN untuk mendapatkan perkhidmatan
 di  negara-negara ASEAN kerana kos perkhidmatan yang lebih murah berbanding
 di negara-negara   Eropah.

KESIMPULAN
a.       ASEAN mampu menjana pendapatan lumayan dari  sektor pelancongan
b.      Yang penting ialah kerjasama dan usaha gigih dan  promosi pemasaran yang berterusan
 diperlukan. 

Tiada ulasan: