Google+ Followers

Ahad, 22 Julai 2012

Seloka Emak Si Randang


Kepada: Anak-anak 4 Sains 2, sila baca Seloka di bawah dan fahamkan maksudnya. Kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Sila gunakan ayat yang gramatis untuk menjawab soalan kefahaman.

SELOKA EMAK SI RANDANG

Baik budi Emak Si Randang,
Dagang lalu ditanakkan
Tiada kayu rumah diruntuhkan,       
Anak pulang kelaparan,
Anak di pangku diletakkan,
Kera di hutan disusui,
Dagang pergi awak terhutang,
Beras habis padi tak jadi.

Md. Ali Bachik (Penyelenggara)
Khazanah Puisi Klasik Melayu, 2003
Dewan Bahasa dan Pustaka

MAKSUD

Seloka ini mengisahkan Emak Si Randang yang baik hati. Dia rela memasakkan  makanan untuk membantu orang dagang yang tidak dikenalinya. Emak Si Randang sanggup berhabis-habisan bagi melayan tetamunya sehingga sanggup meruntuhkan rumah jika tidak berkayu. Namun demikian, Emak Si Randang mengabaikan anaknya sendiri. Setelah orang dagang itu  pergi, Emak Si Randang  terpaksa menanggung hutang kerana kehabisan beras sedangkan padi yang ditanamnya tidak menjadi.


TEMA

Sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli keluarga sendiri.


PERSOALAN

1.    Persoalan rasional ketika melakukan sebarang tindakan
2.    Persoalan pembaziran yang perlu dielakkan .
3.    Persoalan tanggungjawab seorang ibu terhadap keluarga.


BENTUK

           1.    Terdiri daripada satu rangkap.
            2.    Bilangan baris dalam rangkap tersebut ialah 8 baris.
            3.    Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3  hingga 4.
·           Dagang lalu ditanakkan (3 perkataan)
·           Tiada kayu rumah diruntuhkan (4 perkataan)
           4.    Terdiri daripada 8 hingga 10 suku kata.
·         Dagang lalu ditanakkan (8 suku kata)
·         Tiada kayu rumah diruntuhkan (10 suku kata)
            5.    Rima akhir seloka   ini ialah abbbbcac
            6.    Seloka ini berbentuk bebas.


GAYA BAHASA

1.    Asonansi - Anak pulang kelaparan - a diulang 6 kali
2.    Aliterasi  - Anak dipangku diletakkan  - k  diulang 4 kali
3.    Sinkope  - Beras habis padi tak jadi ( baris 8)
4.    Anafora-
Anak pulang kelaparan
Anak di pangku diletakkan
5.    Penggunaan peribahasa -  Kera di hutan disusui
6.    Hiperbola -  Tiada kayu rumah diruntuhkan


NILAI

1.    Nilai kebijaksanaan.
Seseorang perlu bijaksana menggunakan akal fikiran  dalam melakukan sesuatu tindakan.

2.    Nilai bertanggungjawab.
Seseorang ibu perlu bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak.

3.    Nilai berbudi
Kita disarankan berbudi kepada semua orang tetapi mestilah berpada-pada.


PENGAJARAN

1.    Kita janganlah melebih-lebihkan orang luar dan sebaliknya mengabaikan ahli keluarga sendiri agar kehidupan lebih harmoni.
2.    Kita mestilah menggunakan akal fikiran yang rasional dalam sebarang tindakan agar tidak mendapatkan kesan yang buruk.
3.    Kita hendaklah melayan  tetamu dengan berpada-pada agar tidak berlakunya pembaziran.
SELOKA EMAK SI RANDANG

PRAKTIS 1

(i)            Nyatakan dua tindakan tidak rasional Emak Si Randang dalam seloka di atas.                                                                                                          
                                                                                                                       2 markah]

            -           memasak nasi untuk orang dagang yang lalu di depan rumahnya
            -           merobohkan rumah untuk dijadikan kayu api
             -          mengabaikan anak sendiri
            -           berhutang untuk berbudi

(ii)          Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengutamakan keluarga
            sendiri dahulu  berbanding orang lain.                                                 
     
            Kemukakan tiga alasan anda.                                                        [3 markah]     
             
            -           keluarga merupakan orang yang paling rapat dengan kita
            -           keluarga merupakan darah daging/keturunan kita sendiri
            -           keluarga merupakan orang utama yang akan membantu apabila
                      kita berada dalam kesusahan
             -          membantu keluarga merupakan tuntutan agama/tanggungjawab  

(iii)         Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam seloka tersebut. 
                                                                                                                        [4 markah]
                                 
            -      kita hendaklah bijak dalam membuat keputusan /tindakan supaya 
                   tidak merugikan diri sendiri
            -      kita hendaklah memberikan pertolongan secara berpada-pada   
                   agar kebajikan keluarga sendiri tidak terabai
            -      kita hendaklah berjimat cermat supaya tidak mengalami kesusahan   
                   pada kemudian hari/supaya tidak dibebani hutang
            -      kita mestilah bertanggungjawab terhadap keluarga kerana   
                   keluarga ialah amanah Tuhan kepada kita

PRAKTIS 2

Anak di pangku diletakkan,
Kera di hutan disusui

(i)         Apa yang dimaksudkan dengan baris-baris seloka di atas.     [2 markah]                                                                                                                 
            -           menguruskan hal orang lain sedangkan hal sendiri diabaikan

(ii)       Sekiranya anda merupakan jiran kepada Emak Si Randang 
            bagaimanakah anda dapat membantunya?                             [4 markah]      
                                                                    
            -           menasihatinya supaya bertindak rasional apabila menolong orang
                        dagang
            -           menyediakan makanan kepada anaknya supaya tidak kelaparan
            -           menyuruh Emak Si Randang  mengutamakan diri dan keluarga
                        sebelum menolong orang dagang
            -           menasihati supaya mengurus hal rumah tangga secara berhemat                    
                        tanpa boros
                                                                          
(iii)       Huraikan tema seloka di atas.                                                     [3 markah]

-               sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan orang luar berbanding ahli  
         keluarga   sendiri
 –    memasak nasi untuk orang dagang yang lalu di depan   rumahnya 
-     merobohkan rumah untuk dijadikan kayu api - mengabaikan    anak sendiri
-      berhutang untuk berbudi

              
PRAKTIS 3

(i)            Apakah maksud “Dagang lalu ditanakkan” dalam seloka di atas?
                                                                                                                  [2 markah]                                          
                                                                                                
             memasakkan nasi untuk orang asing

(ii)          Pada pandangan anda, bagaimanakah Emak Si Randang sepatutnya
         melayan orang   dagang?                                                           [3 markah] 

-  memberi makan minum hanya setakat yang mampu
-  menyediakan tempat penginapan sekiranya perlu
-  bertanya khabar serta berbual-bual
-  membawa orang dagang bersiar-siar
-  memperkenalkan kepada jiran-jiran

(iii)         Huraikan dua perwatakan Emak Si Randang berdasarkan seloka di atas.                                                                                                                
                                                                                                                  [4 markah]

- tidak rasional. Contohnya, Emak Si Randang sanggup meruntuhkan
    rumah sendiri untuk menanak nasi.
-  tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Contohnya orang dagang
   diutamakan, anak sendiri diabaikan.
-  kurang bijak. Contohnya, Emak Si Randang sanggup berhutang untuk
    menolong orang lain.
-  tidak mengasihi anak sehingga anak pulang kelaparan


PRAKTIS 4

(i)            Bagaimanakah bentuk layanan Emak Si Randang terhadap dagang lalu?                                                                                                        
                                                                                                                   [2 markah]
-           ditanakkan nasi
-           rumah diruntuhkan untuk dibuat kayu api

(ii)          Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu melayan tetamu dengan           
              baik?                                                                                           [3 markah]

-                     Tuntutan agama
-                     Mengeratkan hubungan persahabatan/persaudaraan/semangat kekitaan
-                     Murah rezeki
-                     Menjaga nama baik
-                     Memupuk sifat mulia/ nilai ketimuran

(ii)         Huraikan dua nilai yang cuba diterapkan dalam seloka di atas.
                                                                                                                   [4 markah]

-           n
ilai baik hati.  Contohnya, Emak Si Randang menolong orang
            dagang yang dalam kesusahan
-                     nilai budi pekerti. Contohnya, Emak Si Randang telah
            menunjukkan budi pekerti terhadap orang asing yang datang ke
            rumahnya
-                     nilai menghormati tetamu. Contohnya, Emak Si Randang melayan    
            tetamu yang datang ke rumahnya.
-                     nilai bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Contohnya, Emak
            Si Randang sepatutnya mengutamakan ahli keluarganya
            berbanding orang lain.PRAKTIS 5

(i)            Apa yang dimaksudkan oleh penulis “Anak di pangku diletakkan” dalam
            seloka di atas.                                                                                [2 markah]

-                     anak sendiri dibiarkan/diabaikan/ditinggalkan/tidak dipedulikan

(ii)        Pada pendapat anda, apakah yang akan anda lakukan sekiranya
              ibu bapa anda  bersikap tidak rasional seperti Emak Si Randang?       
                                                                                                                   [4 markah]

-           menasihati ibu atau bapa secara baik
-           minta kerjasama jiran yang rapat dengan keluarga untuk menasihati
                ibu  atau bapa
-           menunjukkan cara yang terbaik untuk menolong orang
-           menghalang supaya tidak berhutang kerana orang lain

(iii)       Nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam Seloka Emak Si Randang.
                                                                                                                      [3 markah]

-                     membantu golongan yang memerlukan pertolongan seperti membantu
               orang dagang.
-                     membuat kebaikan kepada orang lain tanpa mengabaikan diri dan 
            keluarga sendiri.
-                      merugikan diri sendiri dengan dibebani hutang dan ditimpa kesusahan.


Terima kasih kepada Guru-guru Cemerlang Sabah kerana dipetik daripada modul Sinergi negeri Sabah.

Tiada ulasan: