Google+ Followers

Ahad, 1 Julai 2012


A. PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

· Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 

   empat  penjuru dunia ni tentang isu …
· Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan 
   minda kita  telah ….
· Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri
    ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran 
    dan  rintangan yang bakal  menghambat.
· Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan
   dengan  pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. 
    Namun disebalik itu, kita  acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan
     sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
· Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …
· Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat

    menyaksikan …

B. PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN

· Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan 

   dihuraikan  dengan erperinci demi kebaikan bersama.
· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang 
   menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif 
   dan drastik  dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah
    bersarang lamadi negara kita ini.
· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju 
   denganpendapat yang menyatakan …….
· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, 
   sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah
    ini boleh dibasmi hingga  ke akar umbi.

C. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN

· Kita dapat menyaksikan betapa…
· Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…
· Lazimnya, dalam keadaan …
· Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …
· Pada hemat saya …
· Pada pandangan saya …
· Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …
· Sebagaimana yang kita ketahui
· Sebagaimana yang kita maklumi
· Sejak awal lagi
· Sejak kebelakangan ini
· Selain itu, pada masa ini juga
· Seperti yang telah dinyatakan
· Umum mengetahui bahawa
· Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas
D. PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN

· Bagi sesetengah orang …
· Begitu juga dengan …
· Begitu juga halnya dengan …
· Bertitik tolak daripada itu …
· Bukan itu sahaja …
· Dalam hal ini …
· Dalam konteks ini ..
· Dalam zaman yang serba canggih ini …
· Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …
· Dengan adanya …
· Dengan berbuat demikian …
· Dengan perkataan lain ..
· Disebabkan hal itu
· Disebabkan keistimewaan inilah kita ..
· Hal ini berlaku disebabkan
· Hal ini penting dalam
· Hal ini serupa dengan
· Hal yang serupa berlaku apabila
· Ini disebabkan
· Ini membuktikan bahawa
· Ini menggambarkan bahawa
· Ini secara tidak langsung akan
· Ini semua meninggalkan kesan kerana
· Ini tentu sekali membuatkan
· Jadi kita perlu
· Jadi kita hendaklah
· Keadaan ini tentunya
· Lantaran itu sehingga kini
· Kesemua ini menyumbang kepada
· Kita mengakui hakikat bahawa
· Kita sering menonton di kaca televisyen
· Kita sering membaca di dada-dada akhbar
· Memandangkan keadaan yang sedemikian
· Namun sejak kebelakangan ini
· Oleh itu, bolehlah dikatakan
· Secara logiknya masa yang
· Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita
· Keadaan ini seharusnya boleh
· Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini
· Kendatipun demikian, kita masih
· Yang paling nyata ialah
· Yang perlu kita pastikan ialah

E. PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK

· Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak
· Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan
· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …..

    pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………

F. PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH

· Sebagai contohnya
· Biar kita lihat
· Biar kita ambil contoh
· Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
· Sebagai analoginya,
· Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

G. PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN

· Intihanya,
· Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas
· Konklusinya,
· Dengan ini diharapkan
· Bukan itu sahaja
· Mudah-mudahan perkara ini
· Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa
· Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah

    sama dituruni, insyallah perkara  ini akan …
· Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

 H. PENANDA WACANA UMUM

Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang semasa menulis 

ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai 
 penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Contoh 
penanda wacana seperti berikut:

1. Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya, 

     seterusnya,     di samping

2. Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian

    daripada itu, akhirnya

3. Penyataan semula: iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang diterangkan

4. Contoh: contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai, 

    bak kata, sebagai

5. Rumusan: rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata,

    sebagai  penyimpul kata

6. Tempat: berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan dengan

7. Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya, 

    lama-kelamaan,  lambat-laun, akhirnya

8. Sebab dan kesan: oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi,    

     dengan itu

9. Bandingan: seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga dengan

10. Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun, 

      namun begitu, bertentangan dengan

11.Pengesahan: sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah, pastilah, 
     sememangnya

Tiada ulasan: