Google+ Followers

Ahad, 23 Oktober 2011

Soalan Ramalan Kertas 1: SET 2

Bahagian A
[30 Markah]
[Masa yang dicadangkan : 45 minit.]

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan
 memelihara bangunan bersejarah. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250
 patah perkataan.Bahagian B
[100 Markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada
350 patah perkataan.


1. “Pada abad ke-20, dunia akan mengalami gelombang ketiga” – Alvin Toffler.
     Kata-kata Alvin Toffler itu tepat sekali. Kini, seluruh dunia mengalami perubahan akibat
     perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Jelaskan faedah teknologi
     maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan  pembelajaran.

2. Harga barang di pasaran semakin meningkat. Hal ini menuntut setiap rakyat Malaysia
     mengamalkan sikap berjimat cermat.

     Huraikan peranan keluarga dalam memupuk amalan berjimat cermat.

3. Pada tahun 2010, seramai 24.57 juta pelancong asing telah mengunjungi Malaysia.
    Justeru, Malaysia telah diiktiraf sebagai antara sepuluh buah negara di dunia yang
    mempunyai daya tarikan dari segi pelancongan.

     Huraikan apakah faktor-faktor yang menarik pelancong asing datang ke negara kita.

4. Anda mengambil bahagian dalam satu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan
    ialah, “Pelaburan asing mendatangkan kebaikan kepada negara-negara membangun.”

    Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya.

5. Seseorang suka membaca novel kerana peristiwa dalam novel berkenaan boleh menjadi
    teladan kepada kita.

    Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan unsur teladan yang telah anda peroleh.

Tiada ulasan: