Google+ Followers

Ahad, 23 Oktober 2011

Dasar 1 murid 1 sukan

1.0 Pengenalan
Dasar 1M 1S mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justeru, dengan adanya dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini juga adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui strategi iaitu Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan.

2.0 Matlamat 1M1S
Dasar 1M1S berhasrat untuk:
2.1 Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh daripada
kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun.
2.2 Memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli
masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas.

3.0 Objektif Dasar 1M1S

Dasar 1M1S berhasrat untuk memenuhi objektif-objektif berikut:
3.1 Meningkatkan kecergasan jasmani.
3.2 Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni.
3.3 Memupuk perpaduan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum.
3.4 Membentuk budaya sukan dalam kalangan murid.
3.5 Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal.
3.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal.
3.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Dasar 1M1S memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Ia juga juga membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Murid yang aktif dibenarkan melibatkan diri dalam lebih daripada satu sukan. Selain itu, ibu bapa, agensi luar dan rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah. Hal ini menggalakkan kerjasama sekolah dengan pihak luar. Di samping itu, setiap sekolah yang sudah mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid.

Tiada ulasan: