Google+ Followers

Ahad, 23 Oktober 2011

Soalan Ramalan Kertas 1: SET 1

Bahagian A
[30 Markah]
[Masa yang dicadangkan : 45 minit.]

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan
1 murid 1 sukan. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Bahagian B
[100 Markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
 daripada 350 patah perkataan.

1. Seorang guru dikatakan sangat berjasa kepada murid. Anda selaku sebagai murid,
     terangkan cara-cara anda akan membalas jasa guru anda.

2. Kini, masyarakat berhadapan dengan berbagai-bagai masalah dan ancaman dari luar
    seperti penculikan kanak-kanak, pengaruh dadah, dan sebagainya.

   Pada pendapat anda, apakah peranan keluarga dalam menjamin keselamatan ahli-ahlinya
   daripada bahaya dan pengaruh persekitaran.

3. Orang Kurang Upaya (OKU) juga memerlukan pembelaan pelbagai pihak supaya
     mereka juga dapat memberi sumbangan yang bermakna dalam pembangunan negara.

    Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk membantu
     golongan ini?

4. Globalisasi dikatakan membawa kesan yang mendalam kepada sesebuah negara. Pada
     pendapat anda, apakah kesan globalisasi terhadap negara-negara membangun?

5. Peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh membawa maksud rakyat sesebuah
     negara perlu hidup bersatu padu.

    Tulis sebuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa tersebut.

Tiada ulasan: