Google+ Followers

Isnin, 24 Oktober 2011

Konsep Satu Malaysia telah diperkenalkan oleh Dato’ Sri Najib Bin Tun Abdul 
Razak setelah beliau secara sah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia
 yang ke-6. Pelbagai infrastruktur seperti Klinik 1 Malaysia telah disediakan. 
Jelaskan konsep-konsep Satu Malaysia.

Pendahuluan :

• Satu Malaysia - gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia
 yang berbilang kaum,     berteraskan 8 nilai penting yang seharusnya menjadi amalan
 setiap rakyat Malaysia: budaya     kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan,
pendidikan dan lain-lain.

• Merupakan satu pelengkap - membantu negara mengorak langkah demi langkah
  dalam menuju ke arah    kemajuan dan kemakmuran negara• Aspirasi negara, yakni
  Wawasan 2020 tercapai sekiranya konsep    Satu Malaysia diterapkan ke dalam
  sanubari setiap rakyat dan diamalkan

Isi-isi:

1: untuk mencapai status negara maju, seperti yang diilhamkan melalui Wawasan 2020

- Membentuk sebuah negara yang kukuh dan stabil tidak kira sama ada dari segi politik
    ataupun dari segi ekonomi.

- Sejajar dengan tema Hari Kemerdekaan ke-53, iaitu Satu Malaysia Menjana
   transformasi - menekankan  transformasi/ perubahan terutamanya dalam aspek
    perindustrian dan pendidikan.

- Untuk mencapai matlamat ini, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu - padan
    dengan tema Hari Kemerdekaan ke-52 iaitu 'RakyatDidahulukan, Pencapaian
     Diutamakan'

- Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju apabila rakyat memiliki ilmu
   pengetahuan yang tinggi

2: Memupuk dan mengukuhkan perpaduan antara kaum serta mengelakkan
    perselisihan faham

- kewujudan satu bangsa yang besar yang digelar “Bangsa Malaysia” dan
   menggantikan dasar perkauman    yang hanya menjauhkan hubungan antara
    kaum.

- Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dengan konsep
    asimilasi di negara-negara lain di mana identiti aum dan etnik akan lenyap dan diganti
    satu identiti nasional yang sama

- Sebaliknya konsep Satu Malaysia menghargai, menghormati dan memelihara adat
    istiadat, budaya dan segala pantang larang setiap kaum.

- Selaras dengan salah satu nilai, iaitu penerimaan - sesuatu kaum sanggup menerima
   keunikan kaum yang lain, saling menghormati, bertolak ansur dan bertoleransi
    agar mewujudkan keharmonian dan  ketenteraman negara.

3: Aspek pendidikan dititikberatkan

- Institusi-institusi pendidikan di Malaysia yang berlandaskan kurikulum seperti yang
   telah ditetapkan Dasar  Pendidikan Negara perlu memperkenalkan dan menerapkan
   nilai-nilai 1 Malaysia dalam diri dan mentaliti   pelajar.

- Konsep ini juga merangkumi pembentukan sistem pendidikan yang ideal dan sesuai
    untuk keseluruhan  masyarakat amnya.

- Bermatlamat menghapuskan dasar pendidikan yang hanya berkepentinganan sesebuah
   bangsa dan  menafikan hak golongan tertentu.

- Pembentukan satu jenis sekolah - menggunakan satu bahasa penghantar yang rasmi
   iaitu bahasa Melayu  mampu melahirkan bangsa Malaysia yang mantap dari segi
    perhubungan antara kaum.

4: Aspek agama dan kepercayaaan setiap bangsa di Malaysia turut diambil kira dalam
    usaha menjayakan gagasan 1 Malaysia.

- Soal agama dan kepercayaan ini merujuk kepada sikap keterbukaan masyarakat
    dalam menerima serta  menjunjungi prinsip dan amalan agama bangsa lain.

- Agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristian- agama yang dianuti sebahagian besar
    dalam masyarakat Malaysia - Sensitiviti agama dan perkauman perlu dipelihara
    serta tidak boleh dipermainkan bagi mengelakkan perselisihan faham dan ketegangan.

- Pengenalan konsep rumah terbuka dan kunjung- mengunjungi semasa musim
   perayaan oleh masyarakat  tempatan- salah satu kaedah bagi mempelajari sesuatu
   adat dan memahami sensitiviti sesuatu kaum   seterusnya memupuk sikap saling
    menghormati antara satu sama lain

5: Penubuhan Yayasan 1 Malaysia dan Klinik 1 Malaysia.

- Yayasan 1Malaysia menggerakkan, melaksanakan serta mendukung program yang
   dapat menyatupadukan  rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan, kepercayaan
    agama dan kedudukan ekonomi.

- mempromosikan 1Malaysia yang bersatu dalam kepelbagaian dengan menyediakan
   capaian, pembabitan dan sokongan kepada penyertaan sektor awam dan masyarakat
    madani dalam menangani isu sosial utama semua masyarakat.

- Klinik 1 Malaysia ditubuhkan bertujuan untuk menyediakan rawatan perubatan
    ringan kepada penduduk setempat seperti demam,batuk dan selesema.

- Kebajikan dan kesihatan rakyat dijamin dan kehadiran klinik ini bertepatan dengan
   gagasan 1Malaysia iaitu ‘Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’

Dipetik dari blok Cikgu Analyza. Terima kasih.

Tiada ulasan: