Google+ Followers

Ahad, 19 Oktober 2008

Bahan berikut diambil dari blog:
http://agy7500.blogspot.com

Adakah anda telah menguasai laras bahasa istana? Jika sudah, sila bina ayat yang terdapat dalam soalan yang di bawah ini:

Soalan Pilihan 1
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) keberangkatan
(ii) singgahsana
(iii) pertabalan
(iv) dirgahayu
(v) menjunjung kasih
(vi) mencemar duli

Soalan Pilihan 2
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) patik
(ii) beta
(iii) baginda
(iv) hamba
(v) tuanku
(vi) tuan hamba

Soalan Pilihan 3
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) singgahsana
(ii) istana
(iii) derhaka
(iv) mahligai
(v) peterana
(vi) dirgahayu


Soalan Pilihan 4
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) murka
(ii) derhaka
(iii) darjat
(iv) gering
(v) santap
(vi) tulah

Soalan Pilihan 5
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) berangkat
(ii) beradu
(iii) bersemayam
(iv) bersiram
(v) bertitah
(vi) berkenan

Tiada ulasan: