Google+ Followers

Khamis, 2 Oktober 2008

Panduan karangan

ISI RINGKAS UNTUK PENULISAN KARANGAN (© shuhaimi sulaiman jbmrsmtrans2006)

1. KEPENTINGAN NILAI MURNI

Masyarakat yang berperibadi mulia dan berdisiplin dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dalam usaha memajukan negara agar mencapai kemakmuran dan kemajuan yang pesat.

Individu dan masyarakat yang mempunyai nilai murni akan mempunyai budi pekerti yang mulia dan akan dihormati oleh orang lain.

Pelbagai gejala sosial yang kurang baik dapat dibanteras dan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmonis.

Imej negara di kaca mata dunia akan tinggi dan rakyat negara ini dikagumi oleh pelancong asing/ masyarakat dunia.

Individu yang mempunyai nilai murni akan dapat membuat pertimbangan secara rasional dalam menyelesaikan masalah.

2. USAHA MEMAJUKAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN TEMPATAN

Memperkenalkan teknik penanaman moden dan teknologi yang baru dalam industri buah-buahan.

Menggiatkan kempen menggalakkan masyarakat makan buah-buahan tempatan.

Mempelbagai dan memperluas pasaran buah-buahan tempatan ke luar negara.

Memperluas kawasan penanaman buah-buahan tempatan sebagai tanaman keempat terpenting selepas getah, kelapa sawit dan koko.

Memperkenalkan skim galakan dan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha yang mengusahakan penanaman buah-buahan tempatan .

3. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN PERTANIAN TRADISIONAL

Kebaikan

Mengekalkan tradisi bergotong-royong yang diwarisi sejak turun-temurun (menanam, membersihkan sawah lading, menuai, dll).

Tidak memerlukan kos dan modal yang tinggi – proses penanaman dan tuaian secara manual.

Mewujudkan suasana mesra dalam kalangan pengusaha.

Hasil pertanian tidak dicemari bahan kimia seperti racun serangga.

Menghasilkan pelbagai hasil pertanian seperti pisang, ubi kayu, ubi keledek , dll mengikut keperluan pengusahanya.

Keburukan

Memberi kesan negatif kepada kualiti alam sekitar (terutama pertanian pindah) kerana menyebabkan penerokaan hutan dan menyebabkan kehilangan kayu balak yang berharga.

Menyebabkan kawasan tanah terdedah dan penimbulkan masalah hakisan tanah.

Memerlukan masa yang lama untuk mengusahakan sesuatu kawasan kerana menggunakan peralatan lama / tradisional.

Tidak mendatangkan pendapatan yang lumayan kerana pengeluaran hasil yang terhad.

Mewujudkan golongan petani yang kurang kreatif dan sukar untuk menerima perubahan.

4. KEBURUKAN PEMBALAKAN YANG TIDAK TERKAWAL

Kawasan hutan yang menjadi khazanah negara ( tempat pelbagai spesies tumbuhan dan habitat haiwan) musnah.

Spesies haiwan dan tumbuhan pupus.

Pembalakan menyebabkan kawasan tadahan air negara terjejas.

Pembalakan menyebabkan masalah tanah runtuh dan banjir kilat. Cth : pembalakan di Hulu Kelang menyebabkan tanah runtuh – tragedi Highland Towers).

Pembalakan yang tidak terkawal menjejaskan ekonomi negara. (bekalan kayu balak terhad)

Pembalakan yang berleluasa menyebabkan peningkatan suhu / udara semakin panas kerana kekurangan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan.

Potensi sektor pelancongan melalui hutan dan kawasan rekreasi seperti air terjun terjejas.

5. PERANAN LEBUH RAYA

Lebuh raya dapat memendekkan masa perjalanan. (perjalanan tidak terganggu oleh lampu isyarat)

Lebuh raya dapat mengurangkan kos penggunaan petrol

Lebuh raya menyediakan perjalanan yang selesa kepada pengguna – jalan sehala, tempat rehat dan solat serta lain-lain.

Lebuh raya memudahkan perjalanan dari satu destinasi ke satu destinasi – susur keluar disediakan untuk ke setiap bandar di setiap negeri).

Lebuh raya memperkembang ekonomi – menyingkatkan masa pengangkutan untuk pemasaran barang-barang perkilangan ke bandar-bandar utama. Cth : dari Bayan Lepas ke Kuala Lumpur.

Pembinaan lebuh raya juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas.

Potensi sektor pelancongan kawasan rekreasi seperti air terjun ditingkatkan dengan adanya kemudahan perhubungan.

6. TABIAT PENGGUNA DI MALAYSIA

Hampir 70% bahan makanan dibeli secara mendadak atau tanpa sebarang perancangan.

Hampir 60% membeli-belah di sebuah pasar raya sahaja, 30% lebih daripada dua pasar raya dan bakinya mempunyai fikiran terbuka tentang kekerapan untuk ke kedai.

Hampir 40% pengguna membeli-belah hanya sekali seminggu, 20% dua kali seminggu, dan bakinya paling kurang, tiga kali seminggu mereka membeli-belah.

Hampir 95% pengguna Malaysia terlibat dalam belian mendesak. Kurang daripada 20% pengguna menggunakan dan menyediakan senarai belian sebelum membeli.

Terdapat perkembangan pengguna suka mengunjungi gedung beli-belah daripada kedai runcit.

Pengguna selalunya berbelanja dalam minggu pertama selepas menerima gaji.

Pengguna biasanya membayar bil-bil yang diterima terlebih dahulu sebelum pergi membeli-belah.

Pengguna yang mempunyai kad kredit didapati berbelanja tiga kali ganda lebih banyak daripada mereka yang tidak memilikinya.

Pengguna lebih cenderung membeli melalui bayaran mudah atau ansuran daripada tunai. Mereka jarang mempertimbangkan kos membeli dengan cara seperti ini.

Tidak ramai pengguna yang membaca label barangan yang hendak dibeli terlebih dahulu sebelum membelinya

7. POTENSI MALAYSIA SEBAGAI DESTINASI PELANCONGAN

Tumbuhan semula jadi yang menghijau dan menyamankan.

Kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi seperti hotel bertaraf lima bintang padang golf, pusat membeli-belah dan penukar wang asing.

Ketersampaian iaitu kawasan pelancongan dihubungi dengan jalan raya, keretapi, jalan laut,, lapangan terbang dan pelabuhan

Sikap rakyat yang peramah dan masyarakat majmuk menarik pelancong.

Peranan agensi seperti Tourism Malaysia/ Perbadanan Kemajuan Negeri

Peranan kerajaan seperti memperkenalkan iinsentif cukai dan mengadakan persidangan antarabangsa

Kerjasama serantau seperti Tahun Melawat ASEAN

Tahun Melawat Malaysia 2007

Kedudukan yang strategik dilaluan perdagangan timur-barat

Modal mencukupi untuk membina hotel, chalet oleh pelabur tempatan dan pelabur asing

Kebudayaan tempatan yang kaya dengan seni dan pelbagai perayaan termasuk Citrawarna.

Harga barangan yang murah dan dikecualikan cukai untuk menarik pelancong

Keselamatan terjamin lantas pelancong berasa selamat.

8. CIRI-CIRI SEKOLAH YANG BERJAYA

Kepemimpinan pengetua dan jawatankuasa pengurusan yang dinamis dan berkesan

Guru dan kakitangan amanah,ikhlas, memiliki sifat kecindan dan tidak mementingkan diri sendiri.

Keadaan fizikal dan mental yang sihat ahli-ahli dalam komuniti sekolah

Kemahiran berkomunikasi oleh semua warga sekolah

Kebolehan pengurusan sekolah menganalisis masalah

Kebolehan pengurusan sekolah membuat keputusan

Keterampilan pemimpin pelajar

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sistematik

Pengurusan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang tersusun

Visi dan misi yang dinyatakan kepada semua warga sekolah dengan jelas

Keceriaan sekolah diberi keutamaan

Fokus ke arah pembinaan sahsiah dan peribadi pelajar

9. KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN

Menjanjikan pulangan lumayan kepada petani

Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar.

Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan bekalan makanan

Meningkatkan eksport barangan makanan

Sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara

Menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini

Meningkatkan dan meluaskan penggunaan bioteknologi

Menjadikan pengurusan persatuan-persatuan nelayan kawasan (PNK) dan pertubuhan peladang kawasan (PPK) ditadbir secara lebih sistematik

Menggalakkan petani dan penternak mempraktikkan amalan pertanian yang baik

Meningkatkan aplikasi teknologi moden

Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D)

10. PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Satu program pembinaan sahsiah diri bermatlamat untuk membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda

Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.

Membentuk perwatakan positif (character building) menerusi nilai-nilai murni

Menanam rasa percaya dan yakin kepada diri sendiri para remaja

Menjadikan remaja lebih memahami nilai-nilai budaya pelbagai kaum

Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga

Tidak mengikut mana-mana model dari luar

Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negara pada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang ini pada 7 Julai 2003

Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.

Pelaksanaan sejak tahun 2004.

Dilaksanakan ala-Malaysia berteraskan tiga modul utama.

Modul Fizikal ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan

Latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan peserta, mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), daya kepimpinan, disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan, kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan

Modul Kenegaraan ialah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluas pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program terhadap negara

Modul Pembinaan Karakter ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga, komuniti dan negara.

11. PEMBANGUNAN MESRA ALAM

Pembangunan yang seimbang antara pelaksanaan teknologi pembinaan dan alam semula jadi yang membolehkan kesesuaian habitat-habitat lain untuk hidup. (pengekalan ekosistem)

Mengekalkan kualiti air mengikut piawaian yang ditetapkan

Mengawal selia semua pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) dan swasta

Pelan kerja tanah dan saliran, serta pelan bangunan dengan mempraktikkan MSMA (Manual Saliran Mesra Alam) yang diluluskan dan dilaksanakan oleh kerajaankerajaan negeri mulai 1 April 2001.

Melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir

Projek Penghijauan dan pengindahan sepanjang rizab sungai

Penyelenggaraan secara berterusan dengan membersihkan sampah sarap dan mengelakkan bahan cemaran toksid

Mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat untuk menghargai sungai.

Pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya di samping berusaha untuk terus maju.

Menyediakan tapak perindustrian dengan kemudahan loji rawatan bahan cemar udara, air sisa industri dan sisa toksik mengikut peruntukan undang-undang.

Tiada ulasan: